Home /O nas/Rehab Enterprises

Rehab Enterprises

Rehab Enterprises zapewnia swoim partnerom wsparcie w obszarze logistyki, druku, kontroli jakości, sortowania i napraw, niszczenia danych, recyklingu, pakowania oraz sprzedaży. Dostarczamy usługi i wsparcie wiodącym firmom i organizacjom w Irlandii, Szkocji, Holandii i Polsce, a nasze działania są oceniane i certyfikowane w oparciu o najlepsze standardy dla przemysłu i usług. Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnością. Działamy na rynku otwartym, gdzie tworzymy integracyjne środowisko pracy. W Irlandii jesteśmy największym indywidualnym pracodawcą zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. W sumie, więcej niż połową z naszej 547-osobowej załogi to osoby z niepełnosprawnością.

Rehab Enterprises Oddział w Polsce w swojej ofercie integruje usługi oferowane przez irlandzkie oddziały Rehab. Korzystając z najlepszych rozwiązań, doświadczenia i wsparcia oferujemy dedykowane rozwiązania w obszarze logistyki, kontroli jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak też przywracania na rynek zużytego sprzętu elektronicznego. Działając w Polsce w sektorze B2B, zapewniamy realizację misji całej grupy Rehab tworząc miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością i stale dążąc do usuwania barier stojących na drodze do ich zatrudnienia.