Home /O nas/Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa

Współpracując z Rehab Enterprises wspierasz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Naszym celem jest być wiodącym dostawcą i promotorem zintegrowanego zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

W Polsce umożliwiamy osobom z niepełnosprawnością rozwój poprzez szkolenia i zatrudnienie, a tym samym wspieramy realizację celów zawodowych i osobistych swoich pracowników.
Na chwilę obecną nasze działania koncentrują się przede wszystkim na:

 • Tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiając tym samym zdobycie doświadczenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych naszym pracownikom.
 • Tworzeniu integracyjnego środowiska pracy, a tym samym zapewnieniu rehabilitacji społecznej osób
  z niepełnosprawnościami.
 • Poprzez umożliwianie staży zawodowych, braniu udziału w projektach organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, które wspierają osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Promujemy także ideę zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Realizujemy to poprzez:

 • Propagowanie misji na spotkaniach lokalnego biznesu.
 • Udział w konferencjach i wydarzeniach:
  • wspierających organizacje pożytku publicznego działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
  • promujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Za swoje działania w roku 2012 otrzymaliśmy tytuł „Pracodawca przyjazny osobie niepełnosprawnej intelektualnie” przyznany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu.
W roku 2014 otrzymaliśmy kolejną prestiżową nagrodę Lodołamacze 2014 dla regionu łódzkiego. Nagroda ta przyznawana jest firmom i instytucjom aktywnie działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością i promujących ideę zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.