Home /Usługi/Rehab Retail

Rehab Retail

Rehab Retail działa w Irlandii od roku 2004 prowadząc Kioski ‘SMILE’ oferujące szeroką gamę produktów i usług codziennego użytku. Obecnie, w kluczowych obszarach biznesowych Dublina, funkcjonuje 11 kiosków SMILE.

Więcej informacji na temat oferty Rehab Retail znajdziesz na stronie www.smilesnewsagents.ie